25 maj 2017

Lista stavki koju svaki preduzetnik mora da razmotri u fazi pre implementacije svog biznisa, svakim danom postaje sve obimnija. U nedostatku vremena, odabir naziva poslovanja najčešće nije prioritet i u tom slučaju pribegava se najlakšem rešenju – iskoristiti lično ime kao poslovno. U tome, svakako, nema ništa loše, međutim, kasnije je daleko teže insistirati na profesionalizmu, izgraditi identitet i predstavljati brend, ukoliko ime nije adekvatno.

Izabrati poslovno ime, tj naziv buduće firme, važan je korak u procesu strateškog planiranja svakog poslovanja. Ime predstavlja korporativni identitet, daje prepoznatljivost vašem brendu i upečatljivost na tržištu. Pored osmišljavanja potencijalnih varijanti naziva, potrebno je osigurati da je ime pravilno registrovano i zaštićeno. Od samog starta, trebalo bi razmatrati i dostupnost naziva na internetu, tj. da li je vaš izabrani domen slobodan.

U prvoj fazi, sastavite spisak svih potencijalnih naziva koji odgovaraju vašoj budućoj delatnosti i realizaciji vaše jedinstvene poslovne ideje. Da biste uštedeli vreme, neka vam odgovori na sledeća pitanja budu smernica pri vršenju selekcije:

• Kako će ime izgledati kao sastavni deo logoa?
• Kakve konotacije izaziva?
• Kako će izgledati na internetu i u ostalim medijima?
• Da li predstavlja vašu filozofiju i kulturu?
• Da li priliči tržištu?
• Da li je jedinstveno?

1. DOSTUPNOST NAZIVA – Da biste proverili dostupnost naziva, biće potrebno kontaktirati Agenciju za privredne registre (APR). Svim budućim preduzetnicima radi uštede vremena, Agencija Direkta omogućila je uslugu provere dostupnosti naziva na svom sajtu potpuno besplatno. Brzom pretragom obavestićemo vas o postojanju registrovanog naziva. Ukoliko vaše izabrano ime već postoji u upotrebi, ali predstavlja različitu pravnu formu (npr. Vi osnivate preduzetničku radnju sa određenim imenom, a već postoji privredno društvo sa tim imenom) i dalje je moguće registrovati radnju sa željenim imenom.

2. INTERNET IDENTITET – Ukoliko želite da rezervišete adresu veb sajta ili URL, vaše poslovno ime mora biti jedinstveno, originalno i dostupno. Takođe, trebalo bi da bude propraćeno ključnim rečima koje predstavljaju vaš biznis. Da biste saznali da li vaše poslovno ime neko drugi već koristi, jednostavno u pretraživač ukucajte željeno ime i u rezultatima ćete pronaći odgovor. Potom bi trebalo proveriti da li je domen (web adresa) slobodan. Ukoliko jeste, preporučujemo da ga rezervišete odmah zbog velike frekvencije promena na internetu.

Kako je fokus modernog poslovanja na internetu, ideja je da što pre u procesu odabira naziva, rezervišete ime na socijalnim medijima, čak i kada, u početnoj fazi, niste sigurni koje sajtove želite da koristite. Ime za vašu Fejsbuk stranicu može lako da se podesi i promeni, ali prilagođeni URL možete zatražiti tek kada stranica dostigne 25 ,,lajkova”. Ime prilagođenog Url (linka), mora biti jedinstveno, tj. da nije prethodno već rezervisano.

3. ZAKONSKA ZAŠTITA IMENA – Da bi ime ili logo koji se koristi postalo žig (trademark), potrebno je da se registruje i zaštiti. Zaštita žiga se vrši na nacionalnom i međunarodnom nivou i regulisana je Zakonom o žigu. Zaštita se sprovodi u Nacionalnom zavodu za zaštitu intelektualne svojine i međunarodnoj Organizaciji za zaštitu intelektualne svojine. Apsolutno je moguće imati više registrovanih robnih marki (za više proizvoda i usluga koje plasirate na tržište). Ukoliko ih niste zaštitili na propisan način vi ste u konstantnom riziku od višestrukih gubitaka. Zaštitom svog žiga smanjujete rizik povrede Zakona o žigu. Ako zaštitite svoj žig, to vašoj kompaniji daje isključivo pravo da sprečite druge kompanije i lica da reklamiraju iste ili slične proizvode i usluge pod zbunjujuće sličnim ili istim znakom kao što je vaš. Takođe možete snositi zakonske i materijalne posledice ako je Vaša robna marka zbunjujuće slična ili ista sa već zaštićenom.

Značaj dobro odabranog imena višestruk je i u velikoj meri može da pomogne uspešnom razvoju poslovanja. Način na koji ćete graditi svoj imidž na tržištu, među klijentima i konkurencijom, uveliko zavisi od prepoznatljivosti i osobenosti poslovanja. Pažljivo odabran naziv može samo da doprinese specifičnosti i već u samom startu može da vam obezbedi zavidnu poziciju na tržištu.

Leave your thought