Zatvaranje radnje

Zatvaranje preduzetničke radnje

Opis usluge

Agencija Direkta pruža usluge zatvaranje radnje i zatvaranje agencije, obavljajući za svoje klijente celokupan proces zatvaranja radnje u Agenciji za privredne registre (APR). Popunjavanjem kontakt forme na našem sajtu na najjednostavniji način možete nam dostaviti sve potrebne podatke za izradu dokumenata neophodnih za zatvaranje preduzetničke radnje. Na taj način štedimo Vaše vreme i za Vas pripremamo svu potrebnu dokumentaciju odmah po dobijanju podataka. Kompletnu profesionalnu uslugu dobijate od tima diplomiranih pravnika, koji će proceduru likvidacije (zatvaranje radnje ili agencije) obaviti brzo i efikasno.

Detalji usluge

Agencija Direkta obavlja sledeće usluge pri ZATVARANJU PREDUZETNIČKIH RADNJI:

  • Registraciona prijava brisanja preduzetničke radnje
  • Vodjenje postupka brisanja preduzetničke radnje
  • Rešenje o brisanju preduzetnika iz registra APR (zatvaranje radnje)

Ukoliko preduzetnička radnja nije izmirila sve obaveze prema poreskim organima, a iz nekog razloga želi da privremeno prestane sa radom, predlažemo Vam da izvršite registraciju promene – mirovanje preduzetničke radnje, kako se Vaše obaveze ne bi dalje uvećavale.

Cena usluge

Cene usluge zatvaranje preduzetničke radnje iznosi 6.000 dinara.

Ostali troškovi registracije promena preduzetničkih radnji iznose:

  • Taksa APR-a za zatvaranje preduzetničke radnje 1.200 dinara

UKUPNO: 7.200 dinara

Naručite uslugu

Slične usluge

Nazad na Vrh stranice