fbpx
Promena zastupnika udruženja građana
Izaberite novog zastupnika svog udruženja a registraciju promene prepustite nama
promena zastupnika udruženja građana
Osoba koja predstavlja Vaše udruženje je možda i najvažnija karika u kreiranju poslovnog identiteta.
Na koji način neko zastupa Vaše udruženje može biti presudno za dalji razvoj i napredak. Zato je važno odabrati pravu osobu za ovu poziciju.
Kada pravna i fizička lica stupaju u poslovne odnose sa Vašim udruženjem, glavni utisak o Vama, Vašim ciljevima i aktivnostima, stiču upravo preko zastupnika. Jako je bitno da zastupnik bude osoba od poverenja koja jako dobro zna da radi svoj posao, koja ima najbolje interese udruženja u vidu, veruje u postavljene ciljeve i spremna je da radi na njihovom ostvarenju. Zbog toga je važno da ako prepoznate da Vaš trenutni zastupnik ne obavlja posao kako bi trebalo, učinite taj često neugodan korak i donesete odluku o njegovoj promeni. U suprotnom, Vaše udruženje će biti na gubitku i napredovaće znatno sporije. Pored promene starog zastupnika, uvek možete da se odlučite i na izbor još jednog zastupnika koji će vršiti ovlašćenja zastupanja pored već postojećeg zastupnika. Na ovaj način koristite zakonsku mogućnost da za zastupnika imenujete jedno ili više lica, izbegavate tu neprijatnu odluku o promeni zastupnika, a dobijate još jednog zastupnika, koji može biti korektivni faktor u tom odnosu i značajno popraviti trenutnu situaciju. Da li ste spremni na promenu zastupnika udruženja?
3 koraka do promene zastupnika
01
Popunite formular
Započnite promenu dostavljanjem potrebnih podataka
02
Potpišite dokumentaciju
Naš tim izrađuje svu dokumentaciju za registraciju promene.
03
Preuzmite rešenje
Rešenje dobijate u roku od 3 do 5 dana nakon prijave.
promena zastupnika udruženja - popunjavanje formulara
promena zastupnika udruženja - potpisivanje dokumentacije
Zainteresovani za
promenu zastupnika?

Postupak promene zastupnika udruženja građana

Postupak započinjemo prikupljanjem i izradom potrebne dokumentacije, koju Vam posle šaljemo na odobrenje i potpis.
Nakon dugogodišnjeg iskustva i na stotine obrađenih predmeta kao što je Vaš, razvili smo strategiju i sistem koji daje odlične rezultate. Brzo i efikasno registrujemo svaku promenu za kojom postoji potreba, tako da možete da se fokusirate na razvoj svog poslovanja i ideje, a ne da se bavite adminastracijom i papirologijom. Na osnovu Vašeg punomoćja, naš tim izradjuje svu potrebnu dokumentaciju za registraciju željene promene. Gotovu dokumentaciju vam dostavljamo na proveru i na potpis, nakon čega je predajemo Registru privrednih subjekata uz registracionu prijavu i uz dokaz o uplati naknade za registraciju promene. Po toj prijavi, registar privrednih subjekata donosi rešenje o promeni u roku od 3 do 5 dana. Ovime se postupak registracije promene sedišta Vašeg udruženja završava.

Brzo do promene zastupnika


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Podrška

  Potrebne su Vam konsultacije u vezi željene promene?

  Znamo koliko administracija i papirologija umeju da budu zamorni i stresni. Zato vam i stojimo na raspolaganju za bilo kakva pitanja ili nedoumice oko registracije promene.

  Pratite promenu zastupnika udruženja
  Samo za klijente Direkte digitalizovali smo proces vođenja postupka za promenu zastupnika i implementirali smo jedinstven sistem za praćenje statusa predmeta.
  Omogućili smo vam da u realnom vremenu možete da pratite šta se dešava sa vašim postupkom promene zastupnika udruženja, od pokretanja pa sve do donošenja rešenja i preuzimanja dokumentacije u elektronskom obliku. Kroz transparentnost našeg poslovanja, pružamo vam kompletnu upućenost u proces, bolju organizaciju vremena i optimizaciju vaših troškova. Dovoljno je samo da se prijavite za praćenje statusa predmeta i bilo kakve promene statusa možete pratiti u okviru svog naloga na našem portalu, a pored toga promene statusa stizaće vam automatski u vidu obaveštenja na vašu email adresu. Nakon toga, ostaje vam samo da se opustite i da potpuno bezbrižni posmatrate kako umesto vas vodimo proces za promenu zastupnika.
  Online promena zastupnika udruženja građana
  Proceduru promene zastupnika udruženja možete pokrenuti u bilo kom trenutku, kontaktiranjem naše korisničke podrške putem online chat-a ili naručivanjem paketa usluga uz dostavljanje svih potrebnih podataka kako bi se postupak pokrenuo.
  Na ovaj način obezbeđujete brzo pokretanje postupka i stručnu podršku pri dobijanju svih potrebnih informacija o neophodnim koracima koje bi trebalo preduzeti kako biste promenili zastupnika svog udruženja građana u što kraćem roku. Naši online agenti stoje vam na raspolaganju za sva pitanja i za sve instrukcije u vezi naručivanja naših usluga. Nakon naručivanja usluge, za naše klijente implementirali smo sistem praćenja statusa predmeta, kako biste u svakom trenutku mogli znati u kojoj fazi se nalazi vaš predmet i koje je preostalo vreme do donošenja rešenja APR-a o promeni zastupnika vašeg udruženja.
  Direkta
  Više promena u jednoj prijavi?
  Ukoliko imate potrebu za više promena (promena zastupnika udruženja uz promenu sedišta i promenu statuta na primer), naš je savet da ih prijavite istovremeno. Na ovaj način dobijate na efikasnosti i na velikoj uštedi vremena. Pored toga, rado izlazimo u susret svojim klijentima i svaku sledeću promenu radimo upola cene. Prilikom naručivanja usluge registracije više istovremenih promena naš online kalkulator obračunaće tačan iznos naše usluge sa uključenim taksama Agencije za privredne registre.
  PROMENA ZASTUPNIKA UDRUŽENJA GRAĐANA
  €65
  *promo cena sa uključenim taksama
  Izrada dokumentacije
  Takse za promenu zastupnika
  Vođenje postupka
  Preuzimanje rešenja
  Praćenje statusa predmeta
  Promotivna ponuda sa akcijskom cenom za promenu zastupnika važi još:
  2021/06/25 17:00
  Zašto izabrati Direktu za promenu zastupnika?
  Bez dodatnih troškova
  Imamo u vidu koliko je optimizacija troškova bitna za preduzetnike
  Praćenje statusa predmeta
  Budite u toku sa procedurom zatvaranja svoje radnje u svakom trenutku
  Stručan tim na raspolaganju
  Proces zatvaranja vodi tim diplomiranih pravnika sa iskustvom u privrednom pravu
  Online konsultacije
  Putem našeg chat-a možete se informisati o proceduri za zatvaranje radnje
  Sve na jednom mestu
  Pružamo vam mogućnost da sve vezano za zatvaranje radnje obavite kod nas
  Zaštita ličnih podataka
  Na našem sajtu garantujemo bezbednost svih vaših ličnih podataka
  Blanche Fields
  Google, CEO
  “Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice and most of all, love of what you are doing or learning to do.”
  Tim Cook
  Apple, CEO
  “Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice and most of all, love of what you are doing or learning to do.”
  Elon Musk
  X space, CEO
  “Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice and most of all, love of what you are doing or learning to do.”
  Na koji način se vrši promena zastupnika?
  Promenu zastupnika, odnosno razrešenje starog i imenovanje novog zastupnika, vršite na način predviđen statutom Vašeg udruženja.
  Kada se menja zastupnik da li mora da se menja i statut?
  Mora. Statut udruženja mora da isprati sve bitne promene koje se dešavaju u Vašem udruženju, kao što su promena zastupnika, sedišta, naziva itd.
  Da li postoje neka ograničenja za izbor zastupnika?
  Postoje. Za zastupnika udruženja može biti imenovano jedino poslovno sposobno lice koje ima prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Srbije.
  Ko donosi odluku o imenovanju odnosno razrešenju zastupnika udruženja građana?
  Ovu odluku donosi skupština udruženja, osim ako statutom nije predviđeno drugačije.
  Koji su obavezni elementi odluke o promeni zastupnika?
  Odluka nadležnog organa o promeni zastupnika mora da sadrži: datum donošenja odluke, potpis ovlašćenog lica, pečat udruženja kao i zapisnik nadležnog organa sa sednice za donošenje odluke u originalu ili overenom prepisu.
  Šta je potrebno od dokumentacije za registraciju promene zastupnika?
  Da bi se registrovala promena zastupnika udruženja potrebno je podneti registracionu prijavu, dokaz o uplati naknade za registraciju promene podataka, odluku nadležnog organa o promeni zastupnika kao i overenu fotokopiju lične karte zastupnika udruženja odnosno overenu fotokopiju putne isprave uz potvrdu o boravištu.
  Zainteresovani ste za neku drugačiju promenu?
  Pogledajte ostale promene udruženja građana