Prijava na paušalno oporezivanje

Promo 6.000 RSD 5.000 RSD

Paket za prijavu na paušalno oporezivanje omogućava Vam podnošenje poreske prijave kod Poreske uprave bez odlaska u nadležnu filijalu. U sklopu paketa pripremamo kompletnu dokumentaciju koja se predaje elektronski, a zatim se potvrda o prijavi na paušalno oporezivanje prosleđuje klijentu. Ceo postupak završava se u roku od 48 sati.


Quantity

Dodatne napomene

Paket za prijavu na paušalno oporezivanje omogućava Vam podnošenje poreske prijave kod Poreske uprave bez odlaska u nadležnu filijalu. U sklopu paketa pripremamo kompletnu dokumentaciju koja se predaje elektronski, a zatim se potvrda o prijavi na paušalno oporezivanje prosleđuje klijentu. Ceo postupak završava se u roku od 48 sati.