Pro paket

354.000 RSD

PRO paket omogućava stranim državljanima kompletnu poslovnu podršku formiranja preduzeća u Srbiji, poreskog savetovanja i poslovnog knjigovodstva. PRO paket uključuje proces registracije preduzeća u Srbiji sa izradom osnivačkog akta i pripremu potrebne dokumentacije. Cena PRO paketa uključuje naknadu za osnivanje, naknadu za overu dokumentacije kod notara, troškove izrade pečata, angažovanje advokata, kreiranje i podnošenje odgovarajuće poreske prijave, i otvaranje računa bez odlaska u banku. Osim knjigovodstvenog savetovanja i poreskih prijava, PRO paket vam pruža i pripremu dokumenata za izdavanje dozvole za privremeni boravak stranim državljanima. Troškovi takse državnih organa za proces dobijanja dozvole privremenog boravka nisu uključene u cenu ovog paketa.


Quantity

Dodatne napomene

PRO paket omogućava stranim državljanima kompletnu poslovnu podršku formiranja preduzeća u Srbiji, poreskog savetovanja i poslovnog knjigovodstva. PRO paket uključuje proces registracije preduzeća u Srbiji sa izradom osnivačkog akta i pripremu potrebne dokumentacije. Cena PRO paketa uključuje naknadu za osnivanje, naknadu za overu dokumentacije kod notara, troškove izrade pečata, angažovanje advokata, kreiranje i podnošenje odgovarajuće poreske prijave, i otvaranje računa bez odlaska u banku. Osim knjigovodstvenog savetovanja i poreskih prijava, PRO paket vam pruža i pripremu dokumenata za izdavanje dozvole za privremeni boravak stranim državljanima. Troškovi takse državnih organa za proces dobijanja dozvole privremenog boravka nisu uključene u cenu ovog paketa.