Business paket

177.000 RSD
<p>BUSINESS paket pruža vam kompletnu poslovnu podršku prilikom pokretanja poslovanja u Srbiji. Pored brzog i jednostavnog <a href="https://www.direkta.rs/osnivanje-firme-u-srbiji/">osnivanja firme u Srbiji</a>, naručivanjem ovog paketa dobijate set usluga ključnih za stabilan razvoj od samog početka. Poreske konsultacije i kontakt sa licenciranim knjigovođom pružaju vam mogućnost da se obavestite o svim propisima vezanim za finansijsku evidenciju i vođenje poslovnih knjiga, čime biste sprečili greške u poslovanju i potencijalne kazne za prekršaje. U promotivnu cenu paketa uračunati su i svi troškovi osnivanja (taksa APR-a, izrada pečata, angažovanje advokata, predaja poreske prijave), kao i troškovi overe dokumentacije kod javnog beležnika za šta će biti potrebno vaše prisustvo u Srbiji na jedan dan. Uz pružanje stručne pravne podrške, skraćivanjem procedure i profesionalnim posredovanjem, štedimo vam vreme, energiju i novac i obezbeđujemo vam svu potrebnu dokumentaciju za aktiviranje poslovanja. Objedinjavanjem svih navedenih usluga, ovim paketom ostvarujete višestruku uštedu. </p>

Quantity

Dodatne napomene

BUSINESS paket obuhvata vođenje postupka registracije privrednog društva uz izradu osnivačkog akta i pripremu potrebne dokumentacije. U cenu BUSINESS paketa uključena je taksa za osnivanje firme, troškovi izrade pečata, izrada i predaja odgovarajuće poreske prijave, kao i otvaranje poslovnog računa bez odlaska u banku. Iskoristite mogućnosti BUSINESS paketa i omogućite kompletnu podršku za rad svoje nove firme u Srbiji.