Business paket

177.000 RSD

BUSINESS paket pruža vam kompletnu poslovnu podršku prilikom pokretanja poslovanja u Srbiji. Pored brzog i jednostavnog osnivanja firme u Srbiji, naručivanjem ovog paketa dobijate set usluga ključnih za stabilan razvoj od samog početka. Poreske konsultacije i kontakt sa licenciranim knjigovođom pružaju vam mogućnost da se obavestite o svim propisima vezanim za finansijsku evidenciju i vođenje poslovnih knjiga, čime biste sprečili greške u poslovanju i potencijalne kazne za prekršaje. U promotivnu cenu paketa uračunati su i svi troškovi osnivanja (taksa APR-a, izrada pečata, angažovanje advokata, predaja poreske prijave), kao i troškovi overe dokumentacije kod javnog beležnika za šta će biti potrebno vaše prisustvo u Srbiji na jedan dan. Uz pružanje stručne pravne podrške, skraćivanjem procedure i profesionalnim posredovanjem, štedimo vam vreme, energiju i novac i obezbeđujemo vam svu potrebnu dokumentaciju za aktiviranje poslovanja. Objedinjavanjem svih navedenih usluga, ovim paketom ostvarujete višestruku uštedu.


Quantity

Dodatne napomene

BUSINESS paket obuhvata vođenje postupka registracije privrednog društva uz izradu osnivačkog akta i pripremu potrebne dokumentacije. U cenu BUSINESS paketa uključena je taksa za osnivanje firme, troškovi izrade pečata, izrada i predaja odgovarajuće poreske prijave, kao i otvaranje poslovnog računa bez odlaska u banku. Iskoristite mogućnosti BUSINESS paketa i omogućite kompletnu podršku za rad svoje nove firme u Srbiji.