Razvoj poslovanja
Najbolji način da iskoristite poslovne prilike i uvećate prihode jeste ulaganje u razvoj poslovanja.
otvaranje firme
Obezbedite stabilan rast svoje kompanije kroz razvoj novih poslovnih sistema
Za početak novog poslovanja nije dovoljna samo ideja. Obično je za njenu implementaciju potrebno vreme, znanje i određeni resursi. Pored toga, za obezbeđivanje budućih rezultata potrebno je izvršiti inicijalno istraživanje, identifikovati poslovne prilike i rizike, kao i pružiti stratešku podršku u izboru najboljeg načina za izlazak na tržište.
Razumevanje fluktuacija na tržištu, procena snage konkurencije ili pronalaženje jedinstvenih poslovnih prilika zahtevaju širok i detaljan poslovni pristup koji uključuje strateški i operativni razvoj poslovanja. Usluga razvoja poslovanja poboljšava opšte performanse kompanije, njenu sposobnost da se takmiči i proširi i da direktno proširi svoj uticaj na tržištu. Koristeći sopstvene veštine, iskustvo i znanje u okviru raznih industrija, za naše klijente identifikujemo nove poslovne i tehnološke trendove i pomažemo im u kreiranju jedinstvenih razvojnih strategija za potrebe uspostavljanja novog poslovanja, ulaska na novo tržište, promocije usluge ili proizvoda i povećanju prihoda i profita. Adekvatna podrška koju pružamo izražena kroz ideje, inicijative, obuke, konsultacije i konkretne aktivnosti može znatno doprineti poboljšanju svake oblasti vašeg poslovanja.
otvaranje firme odabir naziva
otvaranje firme odabir paketa
Spremni za
otvaranje firme?

Šta podrazumeva razvoj poslovanja?

Razvoj poslovanja predstavlja disciplinu koja se bavi identifikacijom poslovnih prilika, pretvaranjem tih istih poslovnih prilika u održivo poslovanje i implementacijom razvojnih strategija, stvarajući na taj način dodatnu vrednost za vlasnike kompanija. Osnovni cilj razvoja poslovanja jeste povećanje profita na duge staze kroz proširenje postojećeg poslovanja i kreiranje novih biznisa unutar jedne kompanije.
Suština razvoja poslovanja ogleda se u razumevanju potreba kupaca pre nego što oni sami osete tu potrebu i prevazilaženju svih prepreka kako bi se ta potreba kupaca zadovoljila. Kako bi se taj cilj ostvario, ova disciplina restruktuira i sinhronizuje glavne aktivnosti jedne kompanije kao što su istraživanje i razvoj, proizvodnja, marketing i prodaja, kako bi se osiguralo da organizacija bude sposobna da uspešno implementira razvojnu strategiju i maksimalno iskoristi poslovnu priliku i izlazak na novo tržište.

Kakav projekat planirate u vašoj kompaniji?


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Direkta
  Snažna podrška onda kada vam je potrebna
  Blisko sarađujemo sa našim klijentima i aktivno učestvujemo u razvoju njihovih operativnih inicijativa, osmišljavajući i implementirajući rešenja sa merljivim rezultatima. Neke od potreba naših klijenta uopšte ne potpadaju pod njihovu ekspertizu, niti je nova poslovna ideja u okviru industrije u kojoj se oni nalaze. Zbog toga naš tim stratega, projekt i marketing menadžera i business developer stručnjaka neprimetno se integrišu u bilo koje poslovanje kako bi primenili poslovni plan, posebno osmišljen za potrebe kompanije kako bi se obezbedio njen kontinuirani rast, uz osnaživanje brenda i jačanje kredibiliteta na ciljnom tržištu.
  207
  otvorenih firmi
  240
  konsultacija
  +3000
  klijenata
  500
  urađenih pečata

  Osmišljavamo za Vas uspešne strategije za osvajanje tržišta

  Za naše klijente vršimo odabir i procenu opravdanosti najbolje strategije lansiranja usluge ili proizvoda i testiramo potencijalno ponašanje i preferencije vaših budućih korisnika pre izlaska na tržište. U okviru precizno fokusiranih strategija identifikujemo ciljne grupe, vršimo odabir alata i tehnika za promociju usluge i njenu prodaju, kao i sve neophodne resurse za kompletnu komercijalizaciju procesa.
  Ova vrsta usluge idealna je za start-upove kojima nedostaje komercijalizacija pripremljene usluge ili proizvoda kao i za mala i srednja preduzeća koja žele da diverzifikuju svoju paletu asortimana. U sklopu ove strategije, sprovodimo potreban konsalting i specijalno dizajnirane obuke kao pripremu vaše organizacije za izlazak na novo tržište.
  otvaranje firme paketi direkta

  Digitalna transformacija

  Ostanite u toku sa novim digitalnim trendovima

  Digitalna transformacija postaje jedna od ključnih potreba kompanije u eri rasprostranjenosti digitalnih tehnologija i jedan od najtraženijih projekt menadžment procesa. Način na koji ljudi traže informacije ili donose odluku o kupovini znatno se izmenio u odnosu na neki prethodni period kada ove tehnologije nisu bile aktuelne. Zbog toga mnoge tradicionalne kompanije moraju da uvedu promene u svom nastupu na tržištu i da restruktuiraju svoje proizvode ili usluge u okviru novih digitalnih potreba i novog korisničkog ponašanja kako bi ostale konkurentne na tržištu.

  Digitalni razvoj poslovanja

  Implementacija online poslovanja vaše kompanije

  Strateški osmišljene online platforme omogućiće vam da vaše poslovanje bude u svakom trenutku dostupno svim zainteresovanim korisnicima, dok će ih precizno implementirani prodajni elementi i dobro obučena korisnička podrška motivisati na akciju, tj. kupovinu vaše usluge.
  osnivanje firme internet marketing
  Razvijamo vaše poslovanje putem širenja svesti o brendu i podizanja prodajnih stopa
  Detaljnom analizom trenutnog poslovanja, karakteristika usluge ili proizvoda, budućih ciljeva i stanja na tržištu osmišljavamo strategiju koju sprovodimo koristeći kombinacije marketinških veština sa različitim online prodajnim platformama.
  Na osnovu podataka koje dobijamo sprovodeći ovu strategiju, u vaš sistem poslovanja kontinuirano uvodimo adekvatan i prilagođen model poslovanja sa višestrukim prodajnim kanalima koje rukovodimo u ime vaše kompanije i preko kojih komuniciramo sa vašim potencijalnim korisnicima, stvarajući vam na taj način u rekordno kratkom roku visoke stope povrata na investiciju.
  Stvaranje sinergije i konzistentnosti

  Specijalizovane obuke za vaš tim i poslovni konsalting

  Kako bismo osigurali da rast prodajnih stopa u procesu razvoja poslovanja ne bude kratkotrajnog efekta, za članove vaše organizacije sprovodimo posebno osmišljene obuke u okviru kojih ih upoznajemo sa platformama koje smo za vas kreirali, sa promenama na tržištu, potrebama kupaca i načinom kako te potrebe vaša kompanija treba da zadovolji. Na taj način bićete uvek korak ispred svoje konkurencije i obezbediti kontinuirani i ujednačen razvoj vašeg poslovanja.
  Koje usluge razvoja poslovanja pružamo?
  Pravni konsalting
  Analiza poslovanja sa pravnog aspekta i odabir odgovarajuće pravne forme
  Poslovna strategija
  Izrada odgovarajuće strategije za osvajanje tržišta u skladu sa vašim ciljevima
  Digitalna transformacija
  Izrada modernih online platformi za snažno prisustvo na internetu
  Strateško pozicioniranje
  Detaljna analiza podataka i prilagođavanje promenama na tržištu
  Online prodaja
  Rukovođenje i kontinuirano unapređenje visoko efikasnih online prodajnih kanala
  Specijalizovane obuke
  Obezbeđivanje visoke efektivnosti članova vašeg tima u okviru nove strategije
  Naš adrenalin aktivira se ispunjavanjem vaših poslovnih ciljeva
  Naša motivacija u pružanju usluge razvoja poslovanja leži u sistematskoj implementaciji novih poslovnih procesa, sprovođenju custom-made prodajnih strategija i na kraju isporučivanje predviđenih željenih rezultata i stvaranje dodatne vrednosti kompanije.
  Više od 5 godina članovi našeg tima vode projekte koje beleže visoke stope rasta za naše klijente iz različitih industrija koristeći istu metodologiju razvoja poslovanja. Ovakve rezultate postižemo zahvaljujući veštinama pomoću kojih integrišemo različite oblasti razvoja poslovanja i zatim ih usmeravamo sve u istom smeru, pružajući kompanijama sve potrebne tehnike, alate i know-how kako bi nastavili samostalno da podižu svoje poslovanja i nakon prestanka našeg angažovanja.
  Da li su vam potrebne konsultacije?
  Proverite sve aspekte poslovanja u Srbiji pre otvaranja firme.