fbpx

Šumarstvo i seča drveća

Grana 02.1 - Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti

02.10 - Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti
Obuhvata: uzgoj šuma: sadnju, rasađivanje, presađivanje, proređivanje i zaštitu šuma i šumskih pojaseva podizanje niskog rastinja, podizanje zasada celuloznog drveta i drveta za ogrev delatnost rasadnika Delatnost se odnosi na samonikle i zasađene šume.Ne obuhvata:gajenje novogodišnjih četinara, del. 01.29 delatnost drugih rasadnika, del. 01.30 sakupljanje pečuraka i ostalih divljih šumskih plodova, del. 02.30 proizvodnju iverja i piljevine, del. 16.10

Grana 02.2 - Seča drveća

02.20 - Seča drveća
Obuhvata: seču drveća i proizvodnju sortimenata za potrebe drvne industrije proizvodnju sortimenata koji se koriste u neobrađenom obliku, kao što su jamska drva, TT stubovi, motke i kolje sakupljanje i proizvodnju drveća u energetske svrhe sakupljanje i proizvodnju otpadaka nastalih sečom drveća u energetske svrhe Proizvodi ovih aktivnosti mogu biti oblovina ili suvo granje za ogrev.Ne obuhvata:gajenje novogodišnjih četinara, del. 01.29 gajenje šuma i ostale šumarske aktivnosti: sadnju, rasađivanje, presađivanje, proređivanje i zaštitu šuma i šumskih pojaseva, del. 02.10 sakupljanje šumskih proizvoda, del. 02.30 proizvodnju iverja i piljevine, del. 16.10 proizvodnju drvenog uglja suvom destilacijom drveta, del. 20.14

Grana 02.3 - Sakupljanje šumskih plodova

02.30 - Sakupljanje šumskih plodova
Obuhvata:sakupljanje divljih plodova: pečuraka, tartufa, jagoda, borovnica, lešnika, kestena i dr. sakupljanje nekultivisanog šumskog materijala: balata i druge kaučukove smole, plute, laka, smole, balzama, žira, divljeg kestena, mahovine, lišajeva i dr. Ne obuhvata:gajenje šumskih proizvoda, osim hrasta plutnjaka, del. 01 gajenje pečuraka ili tartufa, del. 01.13 gajenje drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća, del. 01.25 sakupljanje drva za ogrev, del. 02.20 rezanje i obradu drveta, del. 16.10

Grana 02.4 - Uslužne delatnosti u vezi sa šumarstvom

02.40 - Uslužne delatnosti u vezi sa šumarstvom
Obuhvata usluge u šumarstvu za naknadu: uslužne delatnosti u šumarstvu: procenu šumskog fonda, zaštitu od požara i dr. pružanje saveta u vezi sa gazdovanjem šumama kontrolu šumskih bolesti i štetočina uslužne delatnosti u vezi sa iskorišćavanjem šuma: transport trupaca unutar šume i dr. Ne obuhvata:delatnost šumskih rasadnika, del. 02.10 drenažu šumskog zemljišta, del. 43.12 čišćenje i ravnanje šumskog terena, del. 43.12
0

Vaša korpa