Kategorija: Pravo

01 jun 2017
Nepoznavanje prava škodi (lat. Ignorantia iuris nocet) stara je latinska izreka koja nas u tri reči poučava da nas nepoznavanje zakona ne oslobađa odgovornosti, već nam kao posledicu donosi kaznu i štetu u poslovanju. Ovo pravilo je deo savremenog pravnog poretka svake države, pa i naše, koje nas u pojedinačnom slučaju dovodi u situaciju da,...
28 maj 2017
Zaštitite se od potencijalnih prekršaja Ukoliko ste se odlučili da koristite prednosti poslovanja preko internet prodavnice, potrebno je da ispunite određene zakonske uslove kako bi vaš online shop radio u skladu sa propisima Republike Srbije i kako biste se zaštitili od inspekcijskih intervencija i visokih novčanih kazni za eventualne prekršaje. Koraci ka ispunjavanju zakonskih uslova...