Kategorija: Business

07 jun 2017
Nije na internetu? Znači, nije se ni desilo! U vremenu u kome neprikosnoveno vlada, ne postoji nijedan valjani izgovor da se internet izbegava. Naročito ne u poslovne svrhe. Poslednji podaci nam govore da je više od polovine stanovništva Srbije na internetu, a da svakog, ili skoro svakog dana, internetu pristupa preko 2,7 miliona ljudi. Da,...